περιείλω

και περιειλῶ, -έω και περιίλλω Α
περιτυλίγω, περιδένω (α. «περὶ τοὺς πόδας τῶν ἵππων καὶ τῶν ὑποζυγίων σακία περιειλεῑν», Ξεν.)
β. «τῷ αὐτοῡ τραχήλῳ περιειλήσας καὶ τὴν οὐρὰν ἔξω ἀφείς», Λουκιαν.)
2. κατασκευάζω αψίδα, θόλο γύρω και πάνω από κάτι («συνέβη περιειληθῆναι τὸ βρέτας», Αθήν.)
3. μέσ. περιείλομαι και περιειλοῡμαι
(για την ουρά φιδιού) συσπειρώνομαι
4. μέσ. συγκεντρώνομαι («τοῡ πυρώδους περιειληθέντος εἰς τὸ αυτό»).
[ΕΤΥΜΟΛ. < περι-* + εἴλω / εἰλῶ / ἴλλω «συστρέφω, τυλίγω»].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • περιειλῶ — περϊειλῶ , περιείλω wrap round pres subj act 1st sg (attic epic doric) περϊειλῶ , περιείλω wrap round pres ind act 1st sg (attic epic doric) περιειλέω pres subj act 1st sg (attic epic doric) περιειλέω pres ind act 1st sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιειλώ — έω, Α βλ. περιείλω …   Dictionary of Greek

  • περιείλει — περϊείλει , περιείλω wrap round aor subj act 3rd sg (epic) περϊείλει , περιείλω wrap round imperf ind act 3rd sg (attic epic) περϊείλει , περιείλω wrap round pres imperat act 2nd sg (attic epic) περϊείλει , περιείλω wrap round pres ind mp 2nd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιειλεῖτε — περϊειλεῖτε , περιείλω wrap round imperf ind act 2nd pl (attic epic) περϊειλεῖτε , περιείλω wrap round pres imperat act 2nd pl (attic epic) περϊειλεῖτε , περιείλω wrap round pres opt act 2nd pl περϊειλεῖτε , περιείλω wrap round pres ind act 2nd… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιείλησιν — περιείλησις wrapping round fem acc sg περϊείλησιν , περιείλω wrap round aor subj mid 2nd sg (epic) περϊείλησιν , περιείλω wrap round aor subj act 3rd sg (epic) περϊείλησιν , περιείλω wrap round pres subj mp 2nd sg (epic) περϊείλησιν , περιείλω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιείλουν — περϊείλουν , περιείλω wrap round imperf ind act 3rd pl (attic epic doric) περϊείλουν , περιείλω wrap round imperf ind act 1st sg (attic epic doric) περϊείλουν , περιείλω wrap round imperf ind act 3rd pl (attic epic doric) περϊείλουν , περιείλω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιειλεῖτο — περϊειλεῖτο , περιείλω wrap round imperf ind mp 3rd sg (attic epic) περϊειλεῖτο , περιείλω wrap round pres opt mp 3rd sg (epic ionic) περϊειλεῖτο , περιείλω wrap round imperf ind mp 3rd sg (attic epic) περιειλέω pres opt mp 3rd sg (epic ionic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιειλημένα — περϊειλημένα , περιείλω wrap round perf part mp neut nom/voc/acc pl περϊειλημένᾱ , περιείλω wrap round perf part mp fem nom/voc/acc dual περϊειλημένᾱ , περιείλω wrap round perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιειλούμεθα — περϊειλούμεθα , περιείλω wrap round imperf ind mp 1st pl (attic epic doric) περϊειλούμεθα , περιείλω wrap round pres ind mp 1st pl (attic epic doric) περϊειλούμεθα , περιείλω wrap round imperf ind mp 1st pl (attic epic doric) περιειλέω pres ind… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιειλήσει — περιείλησις wrapping round fem nom/voc/acc dual (attic epic) περιειλήσεϊ , περιείλησις wrapping round fem dat sg (epic) περιείλησις wrapping round fem dat sg (attic ionic) περϊειλήσει , περιείλω wrap round aor subj act 3rd sg (epic) περϊειλήσει …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.